Samtykkeerklæring

Politik nummer 1 ud af 1

Læs vores Samtykkeerklæring


Oplysningspligt
Med henblik på løbende at forbedre professionshøjskolernes brug af denne type online kurser er der etableret et forskningsprojekt, som følger kurset. Data vedr. kursisterne deltagelse i kurset opsamles og analyseres med henblik på at genere viden, som kan forbedre denne type kursusaktivitet. I forbindelse med formidling af viden fra projektet anonymiseres den enkelte kursist.
Professionshøjskolen Absalon vil i forbindelse med forskningsprojektet indsamle personoplysninger vedrørende dig fra den læringsplatform, der anvendes i kurset. Professionshøjskolen Absalon skal i forbindelse med din deltagelse i kurset, derfor gøre dig opmærksom på, at vi som dataansvarlig har pligt til at oplyse dig om følgende:

Dine oplysninger indsamles med henblik på at generere viden, som kan forbedre denne type kursusaktivitet. Indsamlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e. 
Professionshøjskolen Absalon behandler dine oplysninger i 36 måneder efter kurset er afholdt, hvorefter data bliver slettet.

Der er tale om følgende kategorier af personoplysninger:

  • Navn

Dine oplysninger videregives ikke til andre modtagere.

Du kan til enhver tid efter anmodning få dine oplysninger slettet. Ligeledes kan du anmode Professionshøjskolen Absalon om indsigt i, berigtigelse af de indsamlede personoplysninger eller begrænsning af behandling. Derudover har du retten til at gøre indsigelse mod behandling og indgive klage til en tilsynsmyndighed.
Har du spørgsmål til indsamlingen af dine oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte projektleder René Boyer Christiansen, Professionshøjskolen Absalon på rbc@pha.dk eller Absalons databeskyttelsesrådgiver på dpo@pha.dk