Uddannelse og Job omhandler arbejdet med at give eleverne kompetencer og indblik i sammenhængen mellem uddannelse, karriere, job, egne drømme og forudsætninger. På onlinekurset vil du udvikle didaktiske, pædagogiske og faglige kompetencer inden for emnet og få muligheden for at sætte det i spil i din egen undervisning.

Kurset består af fem moduler som afvikles i perioden 27. september - 17. december 2021.

Hvad er uddannelse og job?

Færdselslære, sundheds- og seksualundervisning samt uddannelse og job er tre obligatoriske emner i folkeskolen. Det betyder, at de skal være en del af undervisningen fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Uddannelse og job er et af de emner i skolen, som er med til at skabe fundament for, at eleverne på sigt bliver i stand til at gennemskue de strukturer, der omgiver dem, og får gode grundlag for at træffe valg i livet.

Forløbet her henvender sig både til lærere i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen og lærere i alle fag. Ligesom forløbet i høj grad også henvender sig til lærerstuderende, skoleledelsen og pædagoger i skolen.

Kursets formål og indhold

Som deltager på kurset får du viden og inspiration til arbejdsformer og aktiviteter, som man kan arbejde med i specifikke Uddannelse og job-forløb, og som kan integreres i grundskolens fagrække, ligesom du vil få grundlag for at udvikle arbejdsformer og aktiviteter, som er meningsfulde for din elevgruppe og dit fag.

Du vil blive i stand til at understøtte, at eleverne får indsigt i og kommer til at reflektere over det omgivende samfund, forskellige levevilkår og livsformer, uddannelses-, arbejds- og fritidsliv, arbejdspladskultur og problemstillinger knyttet til arbejdsmiljø.

Du vil få et overblik over uddannelsessystemet og de erhvervs- og videreuddannelsesmuligheder, som elevernes ungdomsuddannelsesvalg åbner op for. Du vil også arbejde med udvikling af aktiviteter, der giver dig mulighed for sammen med eleverne at reflektere over spørgsmål knyttet til uddannelse og erhverv uden at have et fuldstændig overblik over eksempelvis uddannelsessystemet eller specifikke brancher.

Du vil få inspiration til, hvordan du sammen med eleverne kan gå nysgerrigt til værks og være undersøgende. Vi vil gerne gennem kurset give deltagerne en bevidsthed om normative udfordringer knyttet til uddannelses- og erhvervsvalg og give deltagerne en bevidsthed om egen normproducerende og vedligeholdende rolle. Måske er det lettest at give indsigt i det, man selv kender?

Kursets afvikling og opbygning

Kurset foregår online, hvor du som kursusdeltager følger undervisningen. At følge undervisningen betyder, at du arbejder med ressourcer, der er udarbejdet af fagpersoner fra landets professionshøjskoler. Du kan arbejde med materialet på tidspunker og i det tempo, der passer dig. På den online platform, som du får adgang til, når du opretter og tilmelder dig, vil underviserne være til stede til at undervise, sparre og guide dig igennem kurset.

Kurset er gratis og ved gennemført kursus modtager du et kursusbevis. For at gennemføre kurset skal du lave fem opgaver – et for hvert af de fem moduler i kurset. For hver opgave får du et ”badge” og fem badges udløser et kursusbevis.

Kursets grundlag er viden om arbejdsliv, fritidsliv, arbejdsmarkedet, uddannelsesmuligheder, livsformer, levevilkår. Endvidere giver kurset viden om, hvordan karrierelæringsprocesser kan understøttes hos børn og unge i forståelsen af at give dem indsigt i, erfaringer med og reflektere over uddannelser, arbejde og forskellige liv at leve.

Kurset bidrager med aktivitetseksempler på, hvordan der kan arbejdes med Uddannelse og job fra 0. til 10. klasse, og giver inspiration til, at deltagerne i samarbejde med kollegaer udvikler aktiviteter, som er meningsfulde for deres elevgruppe og fag.