Onlinekurset Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab omfatter to kompetenceområder "Sundhed og trivsel" samt "Køn, krop og seksualitet". Kurset vil styrke dine kompetencer og give dig faglige, didaktiske og pædagogiske tilgange inden for området.

Kurset består af fem moduler som afvikles i perioden 27. september - 17. december 2021.

Hvad er sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab?

Færdselslære, sundheds- og seksualundervisning samt uddannelse og job er tre obligatoriske emner i folkeskolen. Det betyder, at de skal være en del af undervisningen fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse.

Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme sundhed og trivsel. Eleverne skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel, samt af samspillet mellem sundhed, seksualitet og familieliv.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab omfatter to kompetenceområder: Sundhed og trivsel samt køn, krop og seksualitet.

Formålet med emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

  • Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme sundhed og trivsel. Eleverne skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel, samt af samspillet mellem sundhed, seksualitet og familieliv.
  • Eleverne skal beskæftige sig med egne og andres erfaringer og undren i emnet for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. Emnet skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og rettigheder samt forståelse for andres.
  • I sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab skal eleverne udvikle forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed.

Kursets indhold og opbygning

Kurset foregår online, hvor du som kursusdeltager følger undervisningen. At følge undervisningen betyder, at du arbejder med ressourcer, der er udarbejdet af fagpersoner fra landets professionshøjskoler. Du kan arbejde med materialet på tidspunker og i det tempo, der passer dig. På den online platform, som du får adgang til, når du opretter og tilmelder dig, vil underviserne være til stede til at undervise, sparre og guide dig igennem kurset.

Kurset er gratis, og ved gennemført kursus vil du modtage et kursusbevis.

Kurset vil understøtte, at du opnår kompetencer til at undervise i de obligatoriske emner inden for “Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab” på grundskoleniveau fra 1.-9. klasse. Undervisningens formål og indhold tager udgangspunkt i det såkaldte brede og positive sundhedsbegreb, hvor både livsstil, livskvalitet og levevilkår vurderes at have indflydelse på, hvordan vi lever vores liv. Herudover skal undervisningen i sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab medvirke til at udvikle elevernes handlekompetence, så de ud fra et kvalificeret grundlag kan tage stilling i forhold til deres egen livskvalitet, livsstil og levevilkår.

Kurset bygger på en række moduler, der vægtes ligeligt. I modulerne arbejdes der med seksualundervisning, fysisk og mental sundhed samt familiekundskab. På tværs af disse moduler vil du blandt andet få et indblik i mediernes påvirkning af elevernes selvforståelse. Du bliver præsenteret for empiri og data om de unges forhold til blandt andet seksualitet og familieformer. Herudover vil undervisningen understøtte dig i at udøve professionel dømmekraft i et tema, der kan opleves som meget intimt og kompliceret at undervise i.