• Velkommen til kursus i Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab

    Kurset vil understøtte, at du opnår kompetencer til at undervise i de obligatoriske emner indenfor Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab på grundskoleniveau fra 1. - 9. klasse. Undervisningens formål og indhold tager udgangspunkt i det såkaldte brede og positive sundhedsbegreb, hvor både livsstil, livskvalitet og levevilkår vurderes at have indflydelse på, hvordan vi lever vores liv. Herudover skal undervisningen i sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab medvirke til at udvikle elevernes handlekompetence, så de ud fra et kvalificeret grundlag kan tage stilling i forhold til deres egen livskvalitet, livsstil og levevilkår.

    Kurset er opbygget af i alt 5 moduler hvoraf tre indeholder de faglige temaer om familiekundskab, sundhed og seksualundervisning. De to sidste moduler indeholder afprøvning og refleksion af selvvalgte elementer på kurset i praksis. På tværs af disse moduler, vil du blandt andet få et indblik i mediernes påvirkning af elevernes selvforståelse. Du bliver præsenteret for empiri og data om de unges forhold til blandt andet seksualitet og familieformer. Herudover vil undervisningen understøtte dig i at udøve professionel dømmekraft i et tema, der kan opleves som dilemmafyldt og kompliceret at undervise i.