Læringsaktivitet 3: hvilke spørgsmål stiller du dine elever? - fortsat

Her arbejder du videre med spørgsmål som undersøtter børn og unges erfaringsdannelse og refleksion omkring uddannelse og arbejde. Det trækkes frem som en pointe, at de spørgsmål man stiller spiller en rolle for de processer, man understøtter.

1. Eksempler på spørgsmål, som vi (Rune og Randi) har peget ud

 • Hvad ser jeg/vi her?
 • Hvordan ligner det, jeg/vi oplever her, noget andet jeg/vi eller andre har oplevet? Hvordan er det forskelligt?
 • Hvad er som jeg/vi forventede? Hvad er anderledes end forventet?
 • Her mærker jeg, at jeg ikke er interesseret/tager afstand – hvordan kan det mon være?
 • Her mærker jeg, at min interesse og opmærksomhed bliver fanget. Hvordan kan det mon være?
 • Hvad kan jeg/vi lære om mig/os selv og andre i denne sammenhæng?
 • Hvad kan jeg/vi lære om forskellige typer arbejdsmiljø?
 • Hvordan kan jeg/vi forstå andres begrundelser for at finde dette interessant/uinteressant?
 • Hvad får disse begrundelser mig/os til at tænke på?
 • Hvilke kompetencer skulle jeg udvikle, hvis jeg gik på denne uddannelse/var ansat i dette job?
 • Hvordan spiller dette uddannelses-/arbejdsliv sammen med resten af tilværelsen for dem der går på uddannelsen/har dette arbejde?
 • Hvordan kunne et uddannelses-/arbejdsliv se ud for mig, hvis jeg tog denne uddannelse/var ansat i dette job?
 • Hvordan har denne uddannelse/job betydning i det samfund vi lever i? Hvad tænker jeg/vi om det?

Det er en pointe, at spørgsmålene må ses i relation til den kontekst og til de aktiviteter, som de spiller sammen med.