Læringsaktivitet 5: En elevs erfaringer med og refleksion over fiskerierhvervet

Du skal nu høre en lærer fortælle om en af sine elever og de erfaringer og refleksioner, han har gjort sig om at arbejde som fisker. Og du skal analysere fortællingen med afsæt i Laws teori om karrierelæring.

1. En elevs erfaring og refleksion over fiskerierhvervet

Læs denne fortælling om en elevs erfaringer og refleksion over fiskerierhvervet:

En lærer fortæller om en elev:

En af mine elever har i flere år været sikker på, at han gerne vil være fisker. Han kommer ikke selv fra en familie med maritime rødder. Han har læst alt om fiskeri og set alle tv-udsendelser om fiskeri ligesom han har sat sig ind i, hvordan man tager uddannelsen til fisker. På den baggrund havde han truffet beslutningen. I 9. klasse fik han mulighed for at komme i erhvervspraktik på en fiskekutter. Her oplevede han, at han synes, det var skrækkeligt at være ude på havet i høj søgang. Han var søsyg det meste af turen. Da han kom hjem besluttede han sig for, at han ikke vil gå fiskerivejen alligevel.