Perspektivering af fortællingen om en elevs fiskeriovervejelser


Eleven, der gør sig overvejelser over at blive fisker (Gå til fortællingen), har gennem bl.a. tv-udsendelser og litteratur fået indtryk og informationer fra tv, hjemmesider og fra eget ophold på en fiskekutter. Vi ser her at indtryk gennem egne sansede erfaringer ’med hele kroppen’ giver anledning til andre refleksioner end de indtryk, der i højere grad taler til det kognitive gør. Med Law kan vi pege på, at både erfaringer og refleksioner er vigtige for børn og unges læringsprocesser omkring uddannelse, arbejde og sig selv.

Læreren kan overveje hvordan U&J undervisningen giver eleverne brede indsigter i uddannelse og arbejde og ikke primært i det, de kender i forvejen qua deres familiemæssige baggrund.