Perspektivering af Laws teori om læring om uddannelse og arbejde og sig selv - Hvad kan læreren bruge teorien til?


Et kritisk perspektiv på Laws teori kan være, at modellen bygger på en hierarkisk forståelse af læring. Måske foregår læring ikke på denne trinvise måde, men på meget mere komplekse måder.

Når dette er sagt, så vil vi alligevel fremhæve nogle vigtige bidrag fra teorien - som også er begrundelsen for, at vi vælger at præsentere den i kurset her.

Law fremhæver, at de fire niveauer samlet set udgør et bæredygtigt grundlag for beslutninger omkring uddannelse og arbejde. Arbejde med at understøtte denne læring er i Laws øjne ikke bare at betragte som informationsarbejde, men handler om at hjælpe mennesker med at bearbejde information om uddannelse og arbejde og sig selv, jf. de sidste tre niveauer i modellen.

Som vi kan se, så peger Law på, at der er tale om en kompleks læringsproces omkring uddannelse og arbejde og sig selv - en proces der finder sted over tid. Og Law viser også at det er en social proces.

I teorien betones også, at det er vigtigt, at der indgår forskellige dimensioner i menneskers karrierelæringsproces – både at gøre sig erfaringer og at reflektere.

Erfaringer omfatter i Laws forståelse bl.a. at sanse, se, høre og opleve forskellige jobs. Hvordan lugter der fx hos cykelsmeden, hvad laver man egentlig på et lager, hvad taler man om i frokostpausen i en medicinalvirksomhed? Hvad gør man ved sin telefon mens man arbejder? Hvad synes forskellige mennesker er interessant og vigtigt ved deres arbejde?

Det handler også om at få viden om forskellige forhold. Hvordan kan en uddannelsesvej se ud til et job? Hvilke rettigheder har arbejdstagere og arbejdsgivere? Hvordan kan man udføre frivilligt arbejde?

Refleksion omfatter i Laws forståelse bl.a. at forholde sig til de erfaringer man har gjort og også at forholde sig til andres erfaringer og andre synspunkter end sine egne. Dette kan på sigt give grundlag for at vurdere, hvad man selv synes er værdifuldt.

Det er ikke nok, at elever kun gør sig erfaringer med uddannelse og arbejde men ikke kommer til at forholde sig til dem. Og omvendt er det ikke nok at eleverne kun reflekterer over uddannelse og arbejde, men ikke gør sig konkrete erfaringer. Så det er vigtigt, at læreren arbejder med både at understøtte at eleverne kan gøre sig erfaringer med uddannelse og arbejde, og at de får lejlighed til at reflektere over disse.

Med teorien kan læreren forholde sig til, hvor eleverne læringsmæssigt er ‘kommet til’. Og til didaktisk at kvalificere sammensætningen af U&J-læringsaktiviteter, så de tilbydes i på måder som understøtter flere dimensioner af læring.

Med Laws model kan læreren analysere de U&J aktiviteter som tilrettelægges, så der fx både er aktiviteter der giver eleverne konkrete oplevelser med uddannelse og arbejde – erfaringer der taler ind i ‘at opdage’ og aktiviteter der understøtter elevernes refleksion, fx over de erfaringer de har gjort sig.

Med modellen kan også det samlede katalog af U&J-aktiviteter analyseres. Er der fx en overvægt af aktiviteter der giver oplevelser men ikke er rammesat så refleksion over uddannelse og arbejde understøttes? For at understøtte læring er det vigtigt, at eleverne hjælpes ind i nogle processer, hvor de får lejlighed til at reflektere mere nuanceret over uddannelses- og jobverdenen og sig selv og andre.

Hvis du vil vide mere - Laws teori i Udsyn i udskolingen

I forsknings- og udviklingsprojektet Udsyn i udskolingen (finansieret af Fremfærd og koordineret af Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening) blev Bill Laws teori valgt som teoretisk ramme.

Vil du læse om: