Karrierelæring – den proces Uddannelse & Job har fokus på at understøtte hos eleverne

Karrierelæring – læring om karriere – betegner børn, unges og voksnes læreprocesser omkring uddannelsernes og arbejdets verden, forskellige slags liv at leve, værdier, en selv og andre – og hvordan disse forhold spiller ind i sammenhæng med de øvrige dele af livet. Med læring forstår vi både erfaringsdannelse og refleksion.

Der er udviklet forskellige teorier omkring hvordan karrierelæringsprocesser finder sted. I dette kursus præsenteres fx Gottfredsons teori om afgrænsninger og kompromisser og Laws karrierelæringsteori.

Karrierelæring finder sted i mange forskellige sammenhænge – i familien, når forældre fortæller om deres arbejde – og hvordan de fortæller om deres arbejde, når man køber ind, når man passerer et anlægsarbejde på vej til og fra skolen, når man er ved lægen og blive vaccineret, når man lytter til dem der fortæller om udviklingen i corona-virus i tv, når man er med sine forældre på arbejde eller på genbrugspladsen, når der er sået og høstet, på fritidsjobbet – og også i skolen.

Lærere, pædagoger og forældre kan drøfte job og uddannelsesmuligheder i den omverden man bevæger sig rundt i – hvad mon dette job indebærer? Hvem arbejder mon her og hvad laver de? Hvem har arbejdet her før denne bygning stod færdig? Hvad laver de tømrere der er ved at lægge nyt tag på skolen? Hvordan er de blevet tømrere? Hvad holder de af ved deres arbejde? Lærere kan hjælpe deres elever med at blive nysgerrige på uddannelser og job og udnytte de læringsmuligheder der er i nærområdet.OPGAVE: Find selv tre supplerende billeder, der illustrerer hvor karrierelæring kan finde sted.

Karrierelæring sker livet igennem. Både børn, unge og voksne er kontinuerligt i gang med at forholde sig til deres muligheder, behov, interesser og anliggender i samspil med andres ift. uddannelse, job og sammenhængen med vores øvrige liv.

Nu skal vi se på to begreber, som begge betegner indsatser som læreren eller andre fagpersoner gør, nemlig begreberne career education (Uddannelse & Job) og karrierevejledning.