Career education – Indsatser med fokus på at understøtte elevers karrierelæring

Uddannelse & Job kan med et fagligt begreb kaldes Career education. Der er tale om aktiviteter hvor der er fokus på at give eleverne bredere erfaringer og at understøtte, at de kommer til at reflektere over uddannelse, arbejde, bæredygtighed i livet og grunde til at træffe de valg man gør, på mere nuancerede måder. Career education kan også ses som en pædagogisk ramme for at facilitere læring om værdier, normer og samfund.

Career education spiller en vigtig rolle for elevernes udvikling til at kunne deltage i voksenlivet og blive borgere i samfundet. I sammenhæng hermed understøtter career education, at eleverne får solide grundlag for på sigt at kunne træffe et uddannelsesvalg – et grundlag som kan videreudvikles ift. de mange valg omkring uddannelse og arbejde som de kommer til at træffe gennem livet.

Uddannelse & Job som dannelse?

Når Uddannelse & Job har så bredt et fokus er emnet så egentlig ikke bare lig med dannelse? – Noget som man arbejder med hele tiden i den danske folkeskole.

Vores svar vil være: Både og.

Der er mange dannelsesmæssige aspekter i emnet Uddannelse & Job. Men det er en vigtig pointe at afsættet for at arbejde med de dannelsesmæssige aspekter er et fokus på uddannelse og arbejde og sammenhængen med det øvrige liv. Hvis man glemmer dette afsæt mener vi, at eleverne lades i stikken fordi dette perspektiv på livet efter grundskolen og voksenlivet med uddannelse, arbejde, liv i balance og refleksioner over sig selv i forhold hertil ikke er ekspliciteret i andre dele af skolens fag eller emner.