Karrierevejledning – Indsatser med fokus på at understøtte elevernes uddannelsesvalg

I uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er der fokus på at understøtte, at mennesker forholder sig til sin viden, sine erfaringer, sine værdier, præferencer og interesser, sine evner og kompetencer, sine muligheder og begrænsninger vedrørende uddannelse og beskæftigelse og samspillet med det øvrige liv. Og der er fokus på at understøtte, at mennesker træffer beslutninger vedrørende disse og kan handle.

På den baggrund er der i vejledning et fokus på, at eleven skal træffe valg om uddannelse og handle i tilknytning hertil. Eleverne i udskolingen modtager vejledning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) / Den Kommunale Ungeindsats (KUI).

Afrundingsvis vil vi nævne, at selvom læreren ikke skal være uddannelses- og erhvervsvejleder i Uddannelse & Job, så har læreren en vigtig rolle som samtalepartner, hvis eleverne gør sig nogle overvejelser over egne fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg.