Karriere – samspillet mellem uddannelse, arbejde og den øvrige del af livet

Karrierebegrebet forstås på forskellige måder.

I en faglig forståelse af karriere betegner begrebet menneskers liv med uddannelse og arbejde i samspil med de øvrige dele af livet – hvordan uddannelse og arbejde kan spille sammen med de værdier og ønsker, man har i sit liv, og som udvikler sig livet igennem afhængig af alder og livsomstændigheder. Det er denne forståelse, som Uddannelse & Job undervisningen arbejder med.

I en hverdagslig forståelse af karriere bruges begrebet ofte om at være målrettet, stige i graderne, få mere og mere i løn, bedre og bedre titel mv.

En hverdagslig forståelse af karriere er ofte, at karriere betegner en hierarkisk progression opad, hvor man tilegner sig materielle eller symbolske goder. En sådan hverdagslig forståelse kan lægge op til, at man forstår Uddannelse & Job som et emne, der skal understøtte en tidlig målretning af børn og unge og understøtte, at de tidligt træffer uddannelsesvalg der tilgodeser arbejdsmarkedets behov.

En faglig forståelse af karriere betegner det forhold, at mennesker lever deres liv på tværs af kontekster og livssammenhænge, som dagligt må håndteres for at blive meningsfuld for den enkelte. Karriere er i den forstand noget der skabes i samspil med andre mennesker under indflydelse af livsbetingelser, som både kan udgøre muligheder og begrænsninger. Denne forståelse af karriere handler om menneskers samlede liv. Afsættet er uddannelse og arbejde men fordi uddannelse og arbejde hænger sammen med resten af livet – det personlige og det private – kommer man med et fokus på karriere til at tale om hele livet og de valg der træffes her. Denne forståelse af karriere lægger op til at understøtte, at børn og unge får grundlag for på sigt at kunne tage vare på og skabe sammenhæng i deres tilværelse ift. uddannelse, arbejde og øvrige liv.

I nærværende U&J kursus er vores afsæt den faglige forståelse af karriere. Her er der fokus på uddannelse og arbejde som en del af menneskers samlede liv og som en del af en bestræbelse på at skabe sig meningsfulde liv i samspil med det samfund de er en del af.