Læringsaktivitet 7: Børn og unge ledes på vildspor, når man spørger dem hvad de drømmer om

Ifølge Noemi Katznelson (centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning) bliver unge ledt på vildspor, når man spørger dem, hvad de drømmer om, i stedet for at hjælpe dem til erfaringer med, at det er i mødet med omverden, at de bliver bevidste om deres valg – ved at mærke det og prøve det af.

Se filmen (1.40 min.), hvor professor Noemi Katznelson fortæller om unges uddannelsesvalg:

Refleksion

  • Tag udgangspunkt i dit eget liv og erfaringer. Tænk over hvordan du kan genkende antagelsen, hos andre eller hos dig selv, om at man kan finde frem til ’det rigtige’ uddannelsesvalg ved at kigge ind i sig selv.
  • Notér to eksempler i din refleksionslog.

Hvis vi følger Katznelsons argument om, at uddannelsesvalg ikke bliver til som en indre søgeproces, så bliver det en opgave i Uddannelse & Job at understøtte elevers nysgerrighed og mulighed for at gøre sig forskellige erfaringer med uddannelse og job og komme til at reflektere over disse – med fokus på horisontudvidelse.

Det er vigtigt at læreren arbejder for at understøtte børn og unges nysgerrighed ift. menneskers arbejde og værdier i livet. Fx hjælper eleverne med at finde frem til spørgsmål de er nysgerrige omkring.

Der er mange potentialer i elevernes fællesskaber, fx i klassen, når man arbejder med horisontudvidelse, erfaringsdannelse og refleksion over uddannelse, arbejde, forskellige værdier og måder at leve. Om potentialerne kommer i spil afhænger bl.a. af samspillet mellem eleverne, om læreren er opmærksom på potentialerne og har kompetencer til at understøtte en proces, hvor potentialerne kan komme i spil og eleverne når længere i deres refleksion end de kommer af sig selv. Læreren spiller også en rolle i forhold til de forståelser og normer, som der udvikler sig i elevgruppen.