Læringsaktivitet 8: Hvilke normer gør sig gældende i de fællesskaber som skolen, inkl. læreren, skaber om uddannelse og job?

De normer og forventninger omkring uddannelse og job, som der udspiller sig i skolen er en del af de fællesskaber som eleverne færdes i og som har indflydelse på de forståelser de udvikler omkring uddannelse, arbejde, sig selv og deres muligheder. De normer du har som lærer spiller en rolle i den sammenhæng. Det opholder vi os ved nu.

Du skal nu se to korte film og reflektere over dem bagefter med fokus på dine normer:

Video 1:

Se denne film om en ung mand, der er i lære i transportbranchen (1½ minut):

Video 2:

Se denne filmen om en ung mand, der har valgt at blive sygeplejerske og de glæder han har ved sit arbejde og de fordomme han møder (6 minutter):


Refleksion – egen-undersøgelse

  • Identificér (ikke nødvendigvis i forlængelse af de to film) fire normer / værdier / antagelser hos dig selv der er forbundet med uddannelse og job – to normer du er ’tilfreds med’ og to normer du ikke er så stolt af. Notér disse i din refleksionslog
  • Kig på de fire normer du har noteret
  • Reflektér over hvordan normerne er produceret og hvordan de vedligeholdes
  • Hvordan kommer normerne til udtryk i dit arbejde i skolen? Hvordan får normerne betydning for dit arbejde i skolen? Skriv en note for hver af de fire normer i din refleksionslog
  • Overvej, for hver af de to normer du ikke er så stolt af, hvad du konkret kan gøre for at ændre normen og den måde den kommer til udtryk i dit arbejde i skolen. Notér dine refleksioner i din refleksionslog

Det er vigtigt at lærere er opmærksomme på, hvilke normer de producerer og vedligeholder.