Normer og normkritisk pædagogik

Normer

Det er centralt, at lærere er opmærksomme på, hvilke normer de producerer og vedligeholder i skolen fordi disse normer har indflydelse på elevernes læring om uddannelse, arbejde, deres syn på det som forskellige borgere bidrager med i samfundet, deres syn på deres muligheder og deres oplevelse af, hvad der vil være socialt acceptabelt at vælge.


Video: Mere om normer


Normkritisk pædagogik

Normkritisk pædagogik handler om, at lærere får øje på og forholder sig til de normer, der findes på skolen – fx om hvilke uddannelser der er ’gode’ og som det forventes at eleverne tager. Og at lærerne bliver bevidst om sig selv og de forestillinger og normer de selv er bærere af, producerer og reproducerer i hverdagens arbejdspraksis på skolen sammen med elever, kolleger og øvrige samarbejdspartnere. Normer skabes og reproduceres gennem subtile processer, som kan være vanskelige at opdage. Normerne ligger fx indlejret i myriader af små selvfølgeligheder, som vi knapt registrerer, så længe de knytter sig til det vi kender til som ‘normalt’/’unormalt’.

Hæfte: Tala om arbetslivet

Du kan læse mere om normkritisk pædagogik i ’Tala om arbetslivet’ (side 31-35), som du finder herunder:Når man er inspireret af en normkritisk tilgang er man optaget af, hvordan der konkret kan arbejdes med, at skolen bidrager til at skabe andre muligheder. Fx andre muligheder end at uddannelsesvalget reproducerer klasse og køn.