Unges oplevelse af uddannelsesvalg

Unge har mange forskellige oplevelser af deres valg af ungdomsuddannelse. Vi ser nærmere på deres oplevelse af processen nedenfor.

Hvordan forholder elever i 8. klasse sig til deres uddannelsesvalg – en undersøgelse
Uddannelsesvalget fylder meget for de fleste unge. Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt hvordan unge i 8. klasse forholder sig til deres kommende valg af uddannelse, hvordan de unge håndterer uddannelsesvalget, hvem de rådfører sig med, om de ved, hvad de vil vælge, og hvordan de har det med valget.

Refleksionsaktivitet 4

Du skal nu arbejde med rapporten ’Uddannelsesvalg i 8. klasse - Unges vej mod ungdomsuddannelse’. Dette med henblik på at få indsigt i unges oplevelse af valgprocessen hen mod ungdomsuddannelserne.

  • Find rapporten ’Uddannelsesvalg i 8. klasse - Unges vej mod ungdomsuddannelse’ her: Uddannelsesvalg i 8. klasse - Unges vej mod ungdomsuddannelse (pdf)
  • Læs indholdsfortegnelsen
  • Læs rapportens resumé (side 5-6)
  • Vælg et afsnit mere, som du synes ser interessant ud, læs det og drøft det med en kollega eller studiekammerat, fx med fokus på hvad der er som I forventede og hvad der overrasker jer.

Hvis du vil vide mere - Er du i tvivl er du ikke alene

Hvis du vil have større indsigt i hvordan unge oplever det at skulle træffe et uddannelsesvalg og hvilke begrundelser der kan være for at vælge en uddannelse eller for at afbryde og vælge om, så kan du lytte til denne podcast, hvor fire unge fortæller om deres erfaringer og overvejelser i forbindelse med uddannelsesvalg:

Er du i tvivl er du ikke alene (36.54 min): Samtaler om uddannelse - Er du i tvivl, er du ikke alene (link)