Afdramatisering af uddannelsesvalget

Langt de fleste unge oplever at uddannelse er vigtigt. Mange elever ser frem til uddannelsesvalget og til livet på en ungdomsuddannelse. For mange elever er uddannelsesvalget også forbundet med tvivl og bekymring og de føler sig pressede i deres valg af ungdomsuddannelse.

Forestillinger om lineære uddannelsesforløb kan skabe en dramatisering af uddannelsesvalget. Nogle unge har en forståelse af, at valget af ungdomsuddannelse er så afgørende, at hele deres fremtid er bestemt af deres ungdomsuddannelsesvalg, og at der kun er én løsning eller vej.

At nogle unge kan opleve uddannelsesvalget som et pres og som afgørende for deres fremtid er måske ikke overraskende i et samfund, hvor vigtigheden af ’det rigtige valg’ og ’den lige vej’ italesættes på daglig basis i medier og i politik, ligesom der tales om ’frafaldsproblematikker’, og om unge, der ikke ’kan klare uddannelsen og dropper ud’.


Sådanne forståelser trives hos unge trods det, at mange voksne har erfaringer, der viser at livet med uddannelse og arbejde ofte udvikler sig på uforudsigelige måder. Der kan være mange veje at gå og opdage.

Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning, argumenterer for at det er vigtigt, at unges uddannelsesvalg afdramatiseres.

  • Hør her hvad Noemi Katznelson siger (Se denne video (1.41 min.):