Positiv usikkerhed

Fremtiden er uforudsigelig, kompleks og under forandring. Gelatt og Gelatt argumenterer for, at forandring og usikkerhed er et vilkår. Selvom man måske gerne ville, er det ikke muligt at nå frem til et sikkert og stabilt punkt, hvorfra det kan afgøres hvad der vil være ’det bedste valg’ ind i fremtiden. Der kan fx komme en corona-virus, der på kort tid skaber store forandringer. Den bedste måde at forberede sig på en fremtid, der er usikker er ikke at forsøge at forudsige den men at forberede sig på, hvordan man kan leve med usikkerheden – og turde handle alligevel.

Positiv usikkerhed – en modstilling af to attituder at møde fremtiden med:

  1. Accepter at fremtiden er usikker:
    Den vil altid indeholde usikkerhed uanset hvor meget vi anstrenger os for at gøre den sikker
  2. Se positivt på usikkerheden:
    Netop fordi ting ikke er muligt at fastlægge er der mulighed for indflydelse (at sætte sit præg)


Ifølge Gelatt og Gelatt er der i menneskers bevidsthed ofte et stort fokus på mål, fx at træffe et uddannelsesvalg, og på hvordan personen skal arbejde hen imod disse mål. De argumenterer for, at det ikke alene er vigtigt at skabe en proces, hvor mennesker arbejder hen imod nogle mål, men at man, fx læreren, i lige så høj grad skal understøtte en proces, hvor personen kan opdage nye mål. Når en person fx får nye erfaringer og opdager noget nyt, så kan det bidrage til at personen fx får ny viden, nye værdier, ser nye muligheder og kan få nye ønsker.

I det lys bliver Uddannelse & Job vigtig ift. at understøtte, at eleverne er åbne for og får mulighed for at gøre sig nye erfaringer, få ny inspiration, nye værdier mv. ift. uddannelse og job og livet som helhed.