Hvad så – skal man så helt holde op med at lægge planer og skal vi få eleverne til at forstå det?

Når man læser teorien om positiv usikkerhed kunne man få en tanke, at man simpelthen skal holde op med at lægge planer og at man som lærer også skal få eleverne til at holde op med at planlægge og tænke frem i tiden. Vi vil her gerne sige lidt om vores tanke med at bringe teorien om positiv usikkerhed ind i kurset.

For det første så giver teorien om positiv usikkerhed inspiration til at forstå Uddannelse & Job som et emne, der skal bidrage til at skabe nye læringserfaringer, nysgerrigheder og nye forståelser af sig selv og andre i uddannelses- og jobmæssig sammenhæng set i forbindelse med den øvrige del af livet. Dette er vigtigt for, at elever får gode grundlag for på sigt at kunne træffe valg af fx uddannelse – men disse valg og planer er altså ikke det primære fokus i Uddannelse & Job.

Når det er sagt, så vil vi fremhæve at vi ikke tænker, at pointen med teorien om positiv usikkerhed er, at mennesker skal holde op med at lægge planer. For os at se, er pointen snarere at man, samtidig med at man lægger en plan eller er i gang med at følge en plan, også er åben for det man møder undervejs – og ser når der opstår en mulighed som ikke er indbefattet i planen men som man ønsker af gribe – og at man tør gribe den uden at føle sig som forkert og en fiasko fordi man afviger fra sin plan.

Vi vil også henlede opmærksomheden på at alle børn og unge ikke har samme gode forudsætninger for at gå fremtidens usikkerhed positivt imøde. I det lys får skolen og læreren en vigtig kompenserende rolle. Her bliver Uddannelse & Job vigtig ift. at facilitere, at eleverne får meningsgivende læringserfaringer omkring uddannelse, arbejde og sig selv i forhold hertil.