Læringsaktivitet 11: Analyse af tabel og infografik

Analysér Tabel 1. og infografik 1 og skriv svaret i din refleksionslog. Besvar nedenstående spørgsmål:

 1. Hvor meget lønspredning er der i Tyskland sammenlignet med Danmark?
 2. Hvordan er det tyske lønniveau sammenlignet med det danske?
 3. Hvis du skulle spare penge i en virksomhed, hvilke jobs med hvilket uddannelsesniveau ville du så flytte til Tyskland?
 4. Undersøg, hvorfor der ikke er sket ændringer i arbejdstid og ferielængde på det danske arbejdsmarked siden 2000? Hvad har overenskomstforhandlingerne handlet om? Lav en internetsøgning på et overenskomstområde eller brug nedenstående eksempler og skriv en kort forklaring (10 linjer).
  1. Faos - Overenskomstresultater gennem tiderne på det private arbejdsmarked (pdf)
  2. Fysio - Overenskomstresultat for kommuner og regioner (webside)
  3. Foa - OK13-resultater (webside)
 5. Hvilke konsekvenser ville det have på arbejdsmarkedet, hvis man ændrer i arbejdstid og ferielængde?

Tabel 1. Gennemsnitlig disponibel månedsindkomst (efter skat, inkl. ydelser) fordelt på uddannelsesniveau, 2018 (kr.)

Uddannelsesniveau Danmark Tyskland Besparelse (pct.)
Ufaglært
19.050 11.967 37
Faglært
20.546 14.819 28
Videregående uddannelse 24.748  20.168 19 
Hvor meget mere tjener en med videregående uddannelse mere end en ufaglært? (pct)
30 69
Kilde: Eurostat. (https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/ILC_DI08)


Infografik 1. Arbejdstid og ferie på det danske arbejdsmarked

Infografik over arbejdstid og ferie på det danske arbejdsmarked.

Kilde: Rune Riberholt