Inspirationsside 1: Læringsressourcer til planlægning af virksomhedsbesøg

Du kan finde inspiration til arbejdet med virksomhedsbesøg i nedenstående læringsressourcer.

Dansk Arbejdsgiverforening tilbyder virksomhedsbesøg med materialer og kobling til skolens fag. Især matematik, naturfag og praktisk/musiske fag. Der er meget inspiration at hente her for 0.-10. klasse: Aabenvirksomhed.dk - Skolen (link).

Derudover er der mere branchespecifikke eller lokale ressourcer. Du har måske allerede hørt om nogle af mulighederne eller gør brug af dem i forvejen.

Muligheder for at få viden om virksomheder og inspiration til besøg:

7.-10. klasse:

0.-10. klasse:

5.-10. klasse:

5.-7. klasse:

Før - under - efter

Virksomhedsbesøget skal indgå i en sammenhæng og forberedes sammen med eleverne ligesom de skal have anledning til at bearbejde deres erfaringer efter virksomhedsbesøget med henblik på at understøtte deres læring og refleksion - både ift. Uddannelse & Job og det/de fag som virksomhedsbesøget er knyttet til.

Hent inspiration her til arbejdet med at sætte virksomhedsbesøg ind i en kontekst og understøtte elevernes oplevelse af mening, erfaringsdannelse og refleksion: Tre trin til planlægning af åben skole (pdf).