Inspirationsside 2: Netværk og partnerskaber

Når læreren arbejder med at tilrettelægge aktiviteter, hvor eleverne mødes med arbejdsgivere og medarbejdere, og som giver eleverne erfaringer med arbejdspladser, stiller det krav til lærerens netværkskompetencer. Det kan være tidskrævende at opdyrke netværk og lave aftaler om virksomhedsbesøg, herunder at klæde virksomheden på til at modtage eleverne i form af viden om hvilket forløb besøget indgår i, og hvad klassen gerne skal have ud af besøget, knyttet til formålet med Uddannelse & Job. Når det er sagt, så er mange virksomheder også glade for at blive kontaktet og få mulighed for at bidrage til skolens arbejde og til elevernes horisontudvidelse, når virksomheden oplever, at eleverne er forberedte og interesserede.


Partnerskaber
Det kan være en god idé at udvikle nogle partnerskaber, så besøg ’ude af skolen’ kan gentages. Således, at man som lærer ikke skal ‘starte forfra’ hver gang. Det kan også være hensigtsmæssigt, at skolen udvikler strukturer, der gælder på tværs af årgange, frem for at besøgene afhænger af den enkelte lærer i klassen og dennes netværk og initiativ. Det kunne for eksempel være, at elever på 4. årgang altid er på et virksomhedsbesøg, som eksemplet med besøg på plejehjemmet. Det kræver planlægning og samarbejde eksternt, såvel som internt på skolen og en prioritering fra ledelsens side.