Inspirationsside 3: Eksempler på arbejdet med virksomhedsbesøg - en lærer fortæller

Malene Svanholt Lauridsen

Malene Svanholt Lauridsen er lærer på Mølleskolen i Ry og har systematisk arbejdet med at etablere kontakter til virksomheder i lokalområdet. Malene giver nedenfor eksempler på konkrete aktiviteter, hvor hun samarbejder med virksomheder.

Malene fortæller:

Der er mange ressourcer i lokalområdets virksomheder, og jeg har arbejdet systematisk med at opbygge netværk og udvikle forløb med fokus på Uddannelse & Job sammen med virksomhederne. Mange virksomheder i lokalområdet er besøgt, og klassen har også haft besøg.

Ved alle besøg er der forberedelse og bearbejdning. Ligesom ved tekstlæsning: Der er også før – under (som er selve læsningen af teksten – selve virksomhedsbesøget) – efter.

Det er mest spændende for eleverne at besøge en virksomhed, når de har haft en kvalificeret forberedelse, og det er også mest spændende for virksomheden af have besøg af eleverne, når eleverne er forberedt - eleverne er nysgerrige på en anden måde.

Temaer vi har drøftet og besøg vi har været på:

Vi har drøftet, hvordan man opfører sig, når man besøger en virksomhed, og er blandt voksne mennesker.

Før alle virksomhedsbesøg har eleverne undersøgt, hvilke job de potentielt kan møde på virksomheden.

Eleverne har undersøgt, hvilke kompetencer, der efterspørges i jobopslag.

Vi har besøgt et rejsebureau, hvor de fortalte om, hvad de lægger vægt på ved ansættelse. Eleverne skriver ansøgninger til rejsebureauet, som læser disse og begrunder, hvilken ansøgning de vil kalde til samtale. Eleverne har også set virkelige, anonymiserende ansøgninger, som rejsebureauet har modtaget. I den sammenhæng har vi arbejdet med, hvordan man laver et CV. Eleverne har også deltaget i et teambuildingforløb, som rejsebureauet bruger til at vurdere hvem de skal ansætte.

Vi har lavet personlighedstest og drøftet disse - hvordan bliver de brugt i ansættelsesforløb, hvad kan man bruge dem til, og hvilke ulemper kan der være ved dem.

Ved besøg på lokale virksomheder har eleverne i nogle tilfælde fået cases som forberedelse, som virksomheden har stillet. Eksempler:

  • Ved besøg på virksomheden INOX stål: Eleverne lavede forskellige beregninger omkring stål. De har også kigget på Trumps afgifter, og beregnet hvilken betydning det kan få for virksomheden. Dette giver billeder af, hvad man beskæftiger sig med i virksomheden.
  • Ved besøg på virksomheden Aqua waterbeds: Virksomheden har en bæredygtig profil, og eleverne fik som forberedelse opgaven at designe en seng ud fra en bæredygtig tankegang, komme med forslag til prissætning, og til hvordan den transporteres ud i verden på en bæredygtig måde. Eleverne mødte så efterfølgende på virksomheden medarbejdere, der arbejder med forskellige processer på virksomheden. Eleverne fik på den måde bl.a. indtryk af, hvordan man på en virksomhed samarbejder om opgaver.

Tre virksomheder fremhævede, hvordan de bruger tysk i deres daglige arbejde, og at de har brug for medarbejdere, der er dygtige til tysk.

Klassen har også haft besøg:

  • Vi har haft besøg af en iværksætter og hørt om hans arbejde, og også hvilke ofringer han har måttet lave.
  • Vi har haft besøg af en IT-supporter, som et eksempel på en, der laver noget andet, end han først havde tænkt sig. Først startede han på stx, fandt ud af at det slet ikke var ham, og fandt ud af at den tekniske vej passer til hans ønsker, interesser og kompetencer.