Inspirationsside 4: At normalisere tilfældigheder i menneskers historie

Børn og unge er nogle gange af den opfattelse, at voksnes liv er planlagt og lineært – sådan kan det se ud på afstand. Ved at voksne – bl.a. voksne som eleverne møder på virksomhedsbesøg – deler deres historie bl.a. om uplanlagte begivenheders indflydelse i deres liv - også den del af livet, der handler om job og uddannelse, de overvejelser de gjorde sig undervejs, om det de fik mulighed for, og om dét der ikke blev som de ønskede eller forventede, får børn og unge mulighed for at få indtryk af, at der er andre gode bevægelser end rette planlagte linjer. Og at dette er almindeligt og ikke uheldige undtagelser.

Du kan også som lærer dele din egen fortælling om tilfældigheder i livet, som har ført til din nuværende stilling.

Hvordan med vedholdenhed – hvilke tanker får Krumboltz’s teori dig til at tænke på ift. en balance mellem åbenhed, ift. nye muligheder, og vedholdenhed, fx ift. at kunne gennemføre en uddannelse?