Frivillig aktivitet: Hvad kan man gøre i et udfordrende samarbejde med forældre

Læs forældreudsagn (side 6-8) i Brug for alle forældre (pdf).

  • Reflektér med afsæt i disse udsagn over, hvad du som lærer kan gøre for at samarbejde med forældre, der oplever, at skole-hjem-samarbejdet er en udfordring.
  • Notér hvad du selv gør for at differentiere og inddrage forældrene i samarbejdet på ligeværdige måder som de oplever relevante. Notér dine refleksioner i din refleksionslog

Svære og vanskelige samtaler
Denne opgave handler om samarbejde med forældre. Vi har formuleret tre opgaver og du skal vælge mellem en af dem:

  1. Bearbejdning af en vanskelig samtale du har haft med en forælder.
  2. Interview med en fagperson, der har erfaringer med svære samtaler.
  3. Oplæg til indledning af samtale og gennemførelse af samtale som rollespil.

Tænk på en vanskelig samtale med en forælder du har haft som lærer, pædagog eller studerende. Lav et resumé af samtalen.

Reflektér over samtalen og hvad der gjorde den vanskelig. Hvordan følte du dig udfordret og hvorfor? På hvilken måde synes du, du greb samtalen hensigtsmæssigt an, og hvordan kunne du med fordel have grebet den anderledes an? Skriv ½-1 side. Læg den i din refleksionslog.

Find en lærer eller anden fagperson, der har erfaringer med svære samtaler med forældre.

Gennemfør et interview med denne fagperson med fokus på hvilke vanskelige samtaler med forældre de har haft, eksemplificer gerne.

Vælg eventuelt 1-3 samtaler ud og fokusér på dem. Hvorfor var samtalerne vanskelige? Hvad gjorde samtalerne vanskelige? Forberedte fagpersonen sig på samtalerne, hvorfor, hvorfor ikke, hvordan? På hvilken måde synes fagpersonen at hun/han greb samtalen hensigtsmæssigt an? Hvordan synes fagpersonen at hun/han med fordel kunne have grebet samtalen anderledes an?

Reflektér over interviewet. Hvad hæfter du dig særligt ved i interviewet? Hvad er som du forventede? Hvad overrasker dig? Hvilke tanker gør du dig i forlængelse af interviewet over din egen praksis og svære samtaler med forældre? Skriv 1 side. Læg den i din refleksionslog.

Find en samarbejdspartner og lav et oplæg til, hvordan man som lærer kan indlede en samtale med forældre til en udfordret elev omkring uddannelsesvalg.

I skal nu lave tre rollespil med forældre:

  1. En kritisk forælder.
  2. En forælder, som læreren oplever har svært ved at forholde sig til hvad læreren indleder med.
  3. En forælder, som læreren oplever det er nemt at kommunikere med.

Èn af jer er lærer og én er forælder.

Reflektér over samtalerne. Hvad hæfter I jer ved? Hvad er lærerens andel i at samtalen opleves vanskelig eller let? Hvordan møder læreren de tre forældre ens? Og hvordan møder læreren de tre forældre forskelligt? På hvilken måde synes I læreren greb samtalen hhv. hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt an? Er der nogle elementer i samtalerne som kan bruges i andre samtaler? Hvordan synes I læreren med fordel kunne have grebet samtalerne anderledes an?

Skriv 1 side. Læg den i din refleksionslog.