Læringsaktivitet 10 – Åbenhed og nye veje

Vi ser nu nærmere på nogle unges oplevelser og refleksioner over de veje de er gået og hvor de aktuelt opholder sig.

 • Du skal høre to fortællinger, hvor to unge fortæller om hvor de er på deres vej:
 • Reflektér over hvordan man i U&J-undervisningen kan give eleverne indsigt i, at mange voksne har gået ikke planlagte veje i livet med uddannelse og job – som også i andre dele af livet.
 • Du skal nu udvikle en U&J-aktivitet, hvor formålet er at give eleverne indsigt i, at menneskers liv med uddannelse og arbejde bevæger sig afsted på måder som ikke nødvendigvis er planlagte.
  • Aktiviteten kan være kort eller lang
  • Vælg et klassetrin
  • Vælg om aktiviteten skal indgå i undervisningen i et fag.
  • Beskriv aktiviteten