Læringsaktivitet 11 - alt er ikke muligt for alle

Du skal nu høre Brinkmann uddybe at alt ikke er muligt for alle – men noget er muligt og det må man som menneske forsøge at rette sig mod.

 1. Se dette klip fra Debatten DR2 (1.11 min): Debatten - Hvad har vi mistet?
 2. Læs Svend Brinkmann’s tale til konfirmander (29.4.2017 i Berlingske Tidende): Tro dem ikke, når de siger, at I har alle muligheder - det har I ikke
 3. Tænk over Svend Brinkmanns pointer
 4. Notér tre ting som du synes er vigtigt i forlængelse af Brinkmanns pointer ift. dit arbejde med Uddannelse & Job sammen med dine elever.

I starten af dette modul arbejdede du bl.a. med Amartya Sens teori om Capability. Med afsæt i Capability teorien blev det fremhævet som en pointe, at det er vigtigt, at Uddannelse & Job bidrager til at skabe en bred indsigt og refleksion og oplevelse af anerkendelse og over tid skaber gode grundlag for elevens uddannelses- og erhvervsvalg.

 • Reflektér over de følgende to perspektiver:
  • Brinkmanns perspektiver på at alle valg ikke ligger åbne for alle mennesker og dermed heller ikke for børn og unge.
  • Capability teoriens perspektiver på at muligheder og frihed til at vælge er vigtige og at man således må fokusere på processen hen mod valget og ikke alene fokusere på det valgte.
 • På hvilke måder spiller perspektiverne sammen og på hvilke måder er perspektiverne i modstrid med hinanden? Notér fire refleksioner over dette i din refleksionslog.
 • Hvordan er det er muligt at arbejde med Uddannelse & Job med inspiration fra begge perspektiver? Notér tre refleksioner i din egen refleksionslog.