Læringsaktivitet 5: Mulighedsstrukturer, social retfærdighed og praksishandlinger

Lyt til denne lydfil og diskutér følgende i diskussionsforum:

  

Lydfil i tekstformat

Hvis ulighed i høj grad knytter sig til mulighedsstrukturer, som er stærkt forbundne med politik og samfundsstrukturer, så kan man måske godt miste modet lidt på skolens og lærerens vegne ift. muligheden for gennem Uddannelse & Job at udfordre og ændre på noget på en måde så det virkelig får en betydning for eleverne – og for det fælles samfund.

Men selvom spørgsmålet om social retfærdighed er meget komplekst, så er det både vigtigt og relevant, at fagpersoner som lærere og vejledere arbejder for social retfærdighed og kontinuerligt reflekterer over og diskuterer, hvordan de i deres handlinger i hverdagens praksis på individ-, organisations- og samfundsniveau i fællesskab bidrager til eller reducerer social retfærdighed. Læreren må sammen med kollegaer reflektere over og drøfte, hvordan bestræbelser på at understøtte social retfærdighed, bl.a. inspireret af Sens capability teori, kan se ud og gøre sig gældende i hverdagens praksis. Den samlede sum af lærerens praksishandlinger ’en tirsdag morgen’ kan faktisk gøre en forskel.


På hvilken måde er du hhv. pessimistisk og optimistisk ift. dine muligheder som lærer for at understøtte, at eleverne gennem skoletiden kommer til at:

  • kende til forskellige uddannelser og erhverv
  • opleve, at forskellige uddannelser reelt er interessante,
  • opleve, at forskellige jobs er vigtige i samfundet
  • opleve, at forskellige uddannelser vil være socialt anerkendt at vælge
  • opleve dem selv som en, der bliver vurderet lige så anerkendelsesværdig, som hvis han eller hun havde truffet et andet uddannelsesvalg?

Noter i din refleksionslog:

  1. Notér to begrundelser for dit svar på hhv. din pessimisme og din optimisme
  2. Hvad kunne gøre dig mere optimistisk? Notér tre begrundelser for dit svar?
  3. Kom med din egen holdning til, hvilken betydning det har for undervisningen i Uddannelse & Job, hvis man fokuserer på det positive, at der er social mobilitet, i forhold til at fokusere på det negative, at der er en uddannelsesmæssig strukturel ulighed, som er svær at bryde med?