At opleve det meningsfuldt at få indsigt i hvad andre er optaget af og bidrager med

Du skal nu høre en elev fortælle om sin oplevelse med at besøge en uddannelse, som hun ikke forestiller sig hun vil gå på. Du får en introduktion til capability teorien og en perspektivering af elevens fortælling. Du skal reflektere over, hvordan du som lærer kan arbejde og dele dine refleksioner med de øvrige deltagere og lade dig inspirere af hvad de skriver. 

Klik på pilen til højre for at bladre videre. 

1. Indledning

I skolen skal elever i 8. klasse besøge udvalgte ungdomsuddannelser (Introduktionskurser), elever i 9. klasse kan tilbydes brobygningsforløb, og alle elever i 10. klasse skal deltage i brobygningsforløb i form af besøg på ungdomsuddannelser eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik.

Det er skolens ansvar at sørge for, at der sker forberedelse og efterbehandling af besøgene i forbindelse med undervisningen på skolen. Undervisningen i Uddannelse & Job og den kollektive vejledning skal understøtte denne forberedelse og efterbehandling af forløbet.

Mange elever er glade for Introduktionskurser og brobygningsforløb. Nogle elever er mere skeptiske. Du skal nu høre en skoleelevs fortælling om sine oplevelser af at besøge social- og sundhedsskolen.