Uddannelse & Job skal understøtte en proces over tid

Vi sætter nu fokus på, at elever deltager i U&J aktiviteter ud fra deres forståelse af dem og at et overvejende fokus på uddannelsesvalg kan lukke ned for deres nysgerrighed og refleksion.

1. Uddannelse & Job skal understøtte en proces over tid

Uddannelse & Job danner grundlag for, at eleverne får større indsigt i hvordan verden med uddannelser og jobs fungerer i samspil med de øvrige vigtige dele af livet og danner grundlag for at eleverne udvikler erfaringer med og forståelser af at de kan handle og påvirke vigtige forhold omkring deres eget liv. Dette således at børn og unge får mulighed for på sigt at skabe sig en tilværelse med sammenhæng og som de værdsætter. Dette er en proces som sker over tid og Uddannelse & Job er således relevant gennem hele skoleforløbet.