Rammesætning i et horisontudvidelsesperspektiv

Vi sætter nu fokus på hvordan U&J-aktiviteter kan rammesættes med fokus på at understøtte at eleverne får bredere horisonter omkring uddannelse og arbejde og sammenhængen med den øvrige del af livet.

1. Rammesætning i et horisontudvidelsesperspektiv

Der skal arbejdes med Uddannelse & Job i de obligatoriske fag, i den understøttende undervisning, i tværfaglige forløb og i øvrige læringsforløb.

Som lærer må man arbejde med at hjælpe eleverne med at forstå – og opleve det meningsfuldt at forstå – Uddannelse & Job-aktiviteter i et horisontudvidende og nysgerrighedsperspektiv omkring uddannelse, arbejde og måder at leve. Dvs. et bredere perspektiv end førstkommende uddannelsesvalg. Man kan ikke regne med, at eleverne ’af sig selv’ ved, at man kan udforske uddannelse, arbejde, og måder at leve med andre afsæt end sig selv og sit eget uddannelsesvalg for øje. Ligesom de ikke nødvendigvis ved, hvordan man kan udforske og være nysgerrig med andre afsæt end primært et forestående uddannelsesvalg.

Det peger hen mod vigtigheden af at overveje, hvordan aktiviteter omkring Uddannelse & Job rammesættes, og hvordan en sådan rammesætning kan ske med fokus på at bidrage til elevernes horisontudvidelse.

Undervisningsvejledningen for Uddannelse & Job beskriver de emnespecifikke arbejdsmåder således:

1.4 Emnespecifikke arbejdsmåder
Undervisningen i uddannelse og job skal som obligatorisk emne fra børnehaveklassen til 9. klasse placeres i de obligatoriske fag, i den understøttende undervisning, i tværfaglige forløb og i øvrige læringsforløb. uddannelse og job er kendetegnet af temaer og aktiviteter, der foregår i eller inddrager det omgivende samfund.

Det er dermed i forskellige typer læringssammenhænge og -situationer, at kompetenceområderne fra uddannelse og job kan indgå. Dette giver afsmitning på emnets variation af arbejdsmåder, metoder og læremidler. Arbejdsmåder fra timefag, hvori uddannelse og job indgår, samt arbejdsmåder fra alle øvrige relevante aktiviteter, der inddrager færdigheder og viden fra uddannelse og job, vil dermed være i anvendelse. Heri er også arbejdsmåder, hvor eleverne afprøver sig selv i praktiske opgaver både i og uden for skolen.

Reference: GSK Vejledning - Uddannelse & Job, side 4 (pdf)