Krav til faget på din uddannelse

Kompetencemål: Den studerende kan begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsfremmende undervisning i det obligatoriske emne Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab.

Færdighedsmål: Den studerende kan:

 • Anvende et positivt, bredt og åbent sundhedsbegreb til fremme af elevers sundhedsmæssige handlekompetence i undervisning om sundhed.
 • Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og lede diskussioner vedrørende sundhed og seksualitet med respekt for elevers forforståelse, mangfoldighed, rettigheder, personlige grænser, følelser og forskellige værdier.
 • Tilpasse sundhedsundervisning til konkrete elevgruppers forudsætninger, behov og alder vedrørende livsstils- og levevilkårs indflydelse på seksualitet, kost, rygning, alkohol og motion.
 • Planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsundervisning i tværfaglige sammenhænge hvor også samarbejde med ressourcepersoner kan indgå.
 • Planlægge, gennemføre og evaluere en differentieret undervisning, der tager hensyn til udviklingsmæssige udfordringer i forskellige aldersgrupper.
 • Tilrettelægge sundhedsfremmende undervisning med henblik på elevers anerkendelse af mangfoldighed i forhold til kønsroller, kropsidealer, og seksualitet, samt betydning af livsstil og levevilkår.

Vidensmål: Den studerende har viden om:

 • Sundhedsfremmende undervisning med henblik på udvikling af elevers sundhedsmæssige handlekompetence.
 • Undervisning i familie- og samlivsformer, herunder etiske forhold vedrørende elevers forforståelse, mangfoldighed, rettigheder, personlige grænser, følelser og forskellige værdier.
 • Livsstil og levevilkårs indflydelse på seksualitet, kost, rygning, alkohol og motion.
 • Tværfaglighed i folkeskolens undervisning samt brug af ressourcepersoner.
 • Udvikling fra barn til voksen samt fysiske og psykiske forandringer i puberteten og
 • Identitetsdannelse, herunder seksuel orientering, kønsroller samt elevers udvikling af forståelse af mangfoldighed vedrørende køn, krop og seksualitet samt betydning af livsstil og levevilkår.


(Retsinformation, 2015, Bilag 5)