Læringsaktivitet 2: Tag kontakt til praksis

I denne læringsaktivitet skal du kontakte en skole eller aktører, der har berøring med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Du skal især bruge denne kontakt i modul 5, hvor du skal afprøve dine refleksioner over modulernes indhold.

Inden du kontakter skolen, kan du derfor med fordel gå ind og undersøge, hvad du præcis bliver bedt om i modul 5.

Vi anbefaler desuden, at du anvender din kontakt til at indtænke praksis og indhente praksiserfaringer igennem hele kurset.

Når du får etableret en kontakt til praksis, kan du spørge personen om, hvilke rammer der er for undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Rammerne kan omhandle hvilke timetal, der er til undervisningen, hvilke klassetrin og læringsforudsætninger eleverne har samt hvordan personen oplever undervisningen i SSF.