Læringsaktivitet 4: Undersøgelse af læremidlets legitimitet og sammenhæng

I læringsaktivitet 4 skal du fokusere på parametrene legitimitet og sammenhæng. Aktiviteten består af to dele, og du skal begrunde din analyse ved hjælp af fagbegreber og med tydelige henvisninger til det læremiddel, du analyserer. Henvisningen til læremidlet er vigtigt, fordi det er dit belæg for din analyse.

Inden du kan foretage en læremiddelanalyse skal du først finde og vælge et læremiddel. Der findes, som nævnt, et utal af læremidler som direkte eller indirekte omhandler temaet familie. Et eksempel er forløbet “Familier”, som du finder på Sex og Samfunds undervisningsportal.

Sex og Samfund er en non-governmental organisation, som er privat og landsdækkende og du kender måske i forvejen deres Sexlinje og Uge Sex, som en del skoler bruger i deres undervisning i faget. For at du kan downloade deres aktiviteter skal du logge ind ved hjælp af dit uni-login.


Når du har fundet et læremiddel, kan din analyse begynde. En læremiddelanalyse består, som tidligere nævnt, af seks parametre, men i denne forbindelse skal du blot fokusere på parametrene legitimitet og sammenhæng. Disse to parametre vil danne rammen for de følgende to læringsaktiviteter. Din samlede analyse på baggrund af parametrene legitimitet og sammenhæng skal lægges i din refleksionslog.

 1. Find og vælg et læremiddel, som behandler emnet familie - enten direkte eller indirekte. Læremidlet behøver ikke være eksemplarisk, men du skal kunne se aktivitetens/aktiviteternes relevans ift. sundhed- og seksualundervisning og familiekundskab.

 2. Undersøg om dit læremiddel lever op til faghæftet for sundhed og seksualundervisning og familiekundskab.
  1. Synes du eksempelvis læremidlet lever op til målene i faghæftet? - hvordan/hvordan ikke?
  2. Synes du læremidlet lever op til intentionerne og hensigterne i faghæftet?  - hvordan/hvordan ikke?

 3. Synes du, samlet set, læremidlet indeholder den viden eleverne bør have om familier? Du kan eksempelvis undersøge, om de fire kriterier for en familie (domestik, slægtskab, retsregler og socialt) afspejles i læremidlets mål og opgavebeskrivelser.

Undersøgelse af læremidlets sammenhæng
Nu hvor du har undersøgt om du kan legitimere læremidlet, skal du undersøge om der er sammenhæng mellem læremidlets mål, værdier, indhold, udtryk og aktiviteter. Her er det eksempelvis vigtigt, at eleverne bliver præsenteret for et indhold i undervisningen, hvor de har mulighed for at tilegne sig den viden, der er målet for aktiviteten - ligesom aktiviteterne skal understøtte og sandsynliggøre, at eleverne når målene.

 1. Tjek læremidlets mål og læs dens øvelsesbeskrivelse - er det sandsynligt, at eleverne kan leve op til målene for undervisningen?

 2. Er det muligt at evaluere på målene for læremidlet - i så fald hvordan?

 3. Inddrages den viden der skal til, for at eleverne kan løse opgaven?

 4. Er der sammenhæng mellem de forskellige trin i aktivitetsbeskrivelsen?

 5. Tilføj de ændringer og tilføjelser du kan have til læremidlet, så du synes det opnår sammenhæng.

Din samlede analyse på baggrund af parametrene legitimitet og sammenhæng skal, som tidligere nævnt, lægges i din refleksionslog.