Chanceulighed

Psykologerne er ganske vist enige om, at slægt og stand ikke længere definerer hvem og hvad vi er. Dette betyder imidlertid ikke, at alle individer i det senmoderne samfund har lige mulighed for at få et bestemt job eller få en videregående uddannelse.

Begrebet chanceulighed beskriver den enkeltes mulighed - eller chance - for at kunne opnå en uddannelse samt få adgang til de offentlige institutioner som eksempelvis sygehuset. Her ved vi fra teori og forskning, at forældrenes uddannelsesniveau og baggrund kan være en vigtig parameter i forhold til den enkeltes chance for at uddanne sig til det, han eller hun gerne vil. Chanceulighed bliver således et vigtigt begreb, når du skal planlægge en undervisning, der understøtter, at eleven “skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel, samt af samspillet mellem sundhed, seksualitet og familieliv” (UVM, 2019, s. 7), og at de “i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed” (UVM, 2019, s. 7).

Læs mere om lighed og chanceulighed her:

Henvisningerne baserer sig på lektor Morten Ejrnæs, der er lektor i teorier om sociale problemer ved Aalborg Universitet, teorier om ulighed. Han har tidligere været lærer ved pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen.

Ifølge teoretikeren Pierre Bourdieu er uligheden en del af de strukturer, der er i et samfund - og det er derfor vigtigt, at der sættes fokus på netop disse strukturer, så de kan kritiseres og laves om, så flere får samme muligheder. Når en elev eksempelvis har forældre, der ikke selv har megen uddannelse, kan denne have svært ved at hjælpe sit barn med lektier og bidrage til, at han eller hun gennem sit sociale netværk får en læreplads. Her mener Bourdieu, at det er muligt at bryde mønsteret og strukturerne, men at det er svært. I sin teori arbejder Pierre Bourdieu med begreberne sociale rum, habitus og kapital for at tydeliggøre, at den måde vi er vokset op og socialiseret på er af betydning for, hvor nemt det er at udnytte de tilgængelige muligheder, der er for eks. at uddanne sig og få det liv, man godt kunne tænke sig. Du kan læse mere om Pierre Bourdieu i bogen ”Pierre Bourdieu - en introduktion”, som er skrevet af Annick Prieur, Carsten Sestoft, Kim Esmark og Lennart Rosenlund.