Læringsaktivitet 8: Et opslagsværk om ulighed

I denne læringsaktivitet skal du lave dit eget opslagsværk med begreberne social arv og chanceulighed. Opslagsværket skal gemmes i din arbejdsmappe på computeren.

Opslagsværkets indhold:

  1. Gå ind på Danmarks Pædagogiske Universitet: Hvad du troede du vidste om social arv (pdf). Læg særligt mærke til hvordan Jacob Ejernæs forholder sig til begrebet social arv. Lav på baggrund heraf en kort beskrivelse af begrebet social arv.

  2. Beslut for dig selv hvilke betegnelser du vil bruge ifm. chanceulighed og skriv på baggrund heraf din egen definition af begrebet.