Læringsaktivitet 10: Søg på jobbeskrivelser

Video: Elevinterview om kønsroller og job


  1. Læs Roien et al, 2018: Seksualitet, skole og samfund.  kap. 12 Normkritisk seksualundervisning - mangfoldighed, trivsel og antidiskrimination i skolen”Hans Reitzels Forlag

  2. Søg på Google: Hvilke billeder kommer der frem, hvis du søger på “sygeplejerske”, “jord-betonmedarbejder”, “direktør”, “rengøringshjælp”. Find evt. selv flere eksempler.

  3. Giv et bud på hvordan du som lærer kan være med til at gøre op med kønsbundne forforståelser og fordomme. Du kan fx komme ind på hvordan du kan vejlede dine elever, hvordan dit sprogbrug er, hvilke aktiviteter i undervisningen du vil igangsætte mm. Du skal konkretisere dine bud med henvisning til det, du har læst om Normkritisk seksualundervisning.