Teorien om Oplevelse af Sammenhæng (OAS)

Til at svare på det ovenstående spørgsmål udviklede Antonovsky teorien om Oplevelse af Sammenhæng (Bloch, P. & Jensen, B.B, 2018). Kort fortalt, går det ud på, at sundhed handler om at kunne håndtere de belastninger, vi udsættes for gennem livet. Det kan fx være mobning, arbejdsløshed eller dødsfald i nærmeste familie. Et sundt menneske er, ifølge Antonovsky, et menneske, der besidder en høj følelse af sammenhæng. Den høje følelse af sammenhæng i livet  kommer efter livslange læringsprocesser, der omhandler følelsen af meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed. Den vigtigste af de tre læringsprocesser er følelsen af meningsfuldhed og den anses for at være afgørende for mental sundhed og trivsel. Meningsfuldhed handler om, at man som menneske har en tro på, at livet er værd at investere i, at ting i livet er interessante og at det giver mening at interessere og involvere sig i både mindre sociale netværk og i samfundet. At have noget at stå op til om morgenen, at være en del af et fællesskab, fx familie eller en skoleklasse eller at bidrage positivt til en opgave eller et projekt, kan give følelsen af et formål med livet. Det er ikke selve indholdet i, hvad der giver mening i livet, der er afgørende, men derimod at den enkelte føler, at livet er meningsfuldt.

Begribelighed og håndterbarhed som en del af OAS

Udover meningsfuldheden indeholder teorien om OAS også begreberne begribelighed og håndterbarhed. Begribelighed handler om følelsen af at kunne forstå, hvad der sker omkring os samt at have en fornemmelse af, hvad fremtiden bringer. Det handler kort sagt om at udvikle en viden om og forståelse af os selv, vores ressourcer og livssituation samt den omverden, vi er en del af. En viden og forståelse, der kan øge vores muligheder for at gribe ind i vores egen livssituation. Håndterbarheden indbefatter en balance i de udfordringer vi møder gennem livet og de tilgængelige ressourcer. Har man fx værktøjer til at håndtere modsatrettede krav i skolen og i vennegrupper, har man redskaber til modstå gruppepres om fx rygning osv. Som den ovenstående figur illustrerer, opnås følelsen af sammenhæng, ifølge Antonovskys teori, altså når et menneske både oplever meningsfuldhed, håndterbarhed og begribelighed.

Det er store ord og det giver sig selv, at det ikke kun er skolen der bidrager til OAS. Men skolen har en stor rolle i børn og unges liv, de tilbringer en stor del af hverdagen her, så at kende til begreberne meningsfuldhed, håndterbarhed og begribelighed også i en skolehverdag kan være givtigt i arbejdet med at udvikle handlekompetente børn og unge.