Læringsaktivitet 2: Sundhed kan være oplevelse af sammenhæng

Start med at opholde dig ved begrebet om “oplevelse af sammenhæng”, der består af:

  • Meningsfuldhed
  • Begribelighed
  • Håndterbarhed

Du skal nu med udgangspunkt i dit eget liv give et eksempel på en situation, hvor du har følt en oplevelse af sammenhæng. Du skal i aktiviteten konkretisere hvordan meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed var til stede i den beskrevne situation.

  • Se videoen med de to studerende igen. 
    • Hvordan kommer begreberne meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed til udtryk i de studerendes beskrivelser?