Læringsaktivitet 4: Personen bag krop og tøj

I det følgende skal vi kigge nærmere på et undervisningsmateriale udarbejdet af Etisk Råd, som søger at rammesætte arbejdet med temaet “unge og kropsidealer” i folkeskolen.

  1. Gå ind på hjemmesiden Etisk råd - Unge og kropsidealer (link)

  2. Lav opgave 2, hvor du skal kigge på billeder og beskrive personen bag. Overvej, hvorfor du beskriver personerne som du gør? Hvad er det, du hæfter dig ved i billedet, der danner din beskrivelse?

  3. Tænk tilbage på undersøgelserne fra hhv. Børnerådet og Sex og Samfund.
    Overvej:

    1. Hvilke tematikker synes du opgaven fra Etisk Råd berører?
    2. Hvordan ville du rammesætte opgaven?

  4. Nedskriv dine overvejelser skriftligt og gem dokumentet i din arbejdsmappe.