Didaktiske overvejelser vedr. undervisning om rygning

Der er således mange muligheder for at unge kan få fat i nikotin og du har som lærer en rolle i at informere eleverne om konsekvenser af rygning, uanset om det er almindelige cigaretter, e-cigaretter eller snus. Det er en svær og didaktisk udfordrende opgave, ikke mindst fordi vi fra bl.a. undersøgelser lavet af professor Bjarne Bruun Jensen, ved at moraliserende sundhedsundervisning ingen effekt har (Jensen, B.B, 2005). Du kan bare tænke på, hvordan du selv reagerede som ung, når de “voksne” fortalte om ting, du ikke måtte! En anden pointe er også, at rygning i og for sig ikke er forbudt ved lov, og at det derfor er en demokratisk ret at ryge, hvis det er det, man vil - også selvom regeringen indgik en bred aftale med andre partier i Folketinget om en massiv indsats rettet mod at stoppe og forebygge børn og unges rygning og nikotinafhængighed. Indsatsen omhandler blandt andet øgede afgifter på cigaretter, neutrale cigaretpakker, skjulte tobaksvarer ved forhandlere og en række andre initiativer, der alle havde det formål at sænke andelen af unge rygere og øge de unges bevidsthed omkring skadelighed af produkterne, mindske eksponeringen af tobaksvarer og mindske kendskabet til tobaksmærkerne. Op til lovændringen var det dog ikke alle partier, der var enige i, at det var en god ide at gennemføre så markante restriktioner - nogle mente blandt andet, at restriktionerne betød en for markant indgriben i den enkeltes personlige liv og valg - mens andre partier var uenige i blandt andet prisstigningen, fordi den ville ramme skævt. Ganske enkelt fordi, den vil være procentvis højere for lavt- end højtlønnede.

Du kan se mere om selve den politiske diskussion her: Prishop på smøger - Det mener partierne (artikel)

Vil du vide mere om cigarettens historie kan du gå ind på denne hjemmeside: Cigarettens liv - Fra indianske stammer til prisdebat (link)

Det handler derfor om at overveje, hvordan undervisningen kan understøtte, at eleverne kan forholde sig kritisk og handle i forhold til et emne som rygning. Det kræver, at eleverne bliver oplyst om farerne ved rygning, men også samtidig drøfter de positive sider, der kan være ved rygning for nogle unge - altså de motiver vi allerede i fællesskab har udforsket og som i flere tilfælde harmonerer med det brede og positive sundhedsbegreb. Din opgave som lærer er at ruste dine elever til at kunne tage stilling til rygning på et oplyst grundlag. Du skal, med andre ord, være med til udvikle elevernes handlekompetence så de bliver i stand til at kunne sige til og fra, når de møder rusmidler. Som lærer skal du derfor både vide noget om, hvordan rygning påvirker kroppen og hvilke socialpsykologiske dynamikker, der er i spil blandt unge.