Læringsaktivitet 10: Samarbejde med forældre omkring alkohol

  1. Læs materialet fra Fuld Af Liv, der er udviklet til brug på forældremøder, hvor alkohol er et emne. Du finder materialet på følgende hjemmeside: FuldAfLiv.dk - Undervisere (link)

  2. Forældremøder om alkohol ligger typisk i 7. eller 8. klasse og her kan der hurtigt blive mange diskussioner blandt forældrene. Det er et emne, som nogle forældre tager ganske let på, mens det for andre er en principsag, at eleverne enten slet ikke skal drikke eller at de skal vente med at drikke alkohol til de er 16 år. Det er derfor rigtig godt at være forberedt på, at forskellige holdninger skal rummes af alle og at en forældregruppe ikke nødvendigvis skal være enig, men skal kunne respektere hinandens holdninger. Find 3 gode pointer fra materialet Fuld Af Liv samt 2 områder, som du synes kunne forbedres. Gem noterne så du har dem til dit første forældremøde om alkohol!