Hvornår skal man egentlig undervise i pubertet og kroppens forandringer?

Det er et didaktisk og aktuelt  spørgsmål for mange lærere. Er det inden alle elever går i puberteten og dermed allerede omkring 3. klasse? Eller er det når flertallet af elever enten er i midten i eller står på kanten til at komme i puberteten i 6. klasse? Spørgsmålet er vanskeligt og uden et entydigt svar, der kan gælde for alle klasser. Starter du undervisningen for tidligt risikerer du, at eleverne ikke er modne nok til at forholde sig til indholdet i undervisning og undervisningen kan således gå hen over hovedet på eleverne. Starter du derimod for sent, er der mange oplysninger, som måske kunne have være rare at kende til midt i en forvirrende tid for den unge. Dine beslutninger bliver ikke mindre komplekse af, at du også skal forholde dig til elevernes sproglige og kulturelle baggrunde, når du skal planlægge en undervisning, der matcher elevernes forskellige forudsætninger. Det må derfor være lærerens professionelle skøn og kendskab til klassens forudsætninger, der afgør tidspunktet.

Når det kommer til elevers forskellige forudsætninger er der, udover deres viden om temaet, også elevernes liv uden for skolen at tage hensyn til. Når du forbereder din undervisning, kan det derfor være vigtigt at overveje disse parametre - samtidig med, at du selvfølgelig orienterer dig i Fælles Mål.

I Fælles Mål efter 6. klasse skal elever dels:

  1. Kunne diskutere pubertetens betydning for identitet og relationer
  2. Og have viden om fysiske og psykiske forandringer i puberteten

(UVM, 2019)

Vær opmærksom på, at det første mål (1) er et færdighedsmål, hvor eleverne skal kunne anvende deres viden om identitet, relationer og pubertet til at diskutere. Andet mål (2) er anderledes et vidensmål, hvilket betyder, at eleverne skal tilegne sig viden om fysiske og psykiske forandringer i puberteten.

I den næste læringsaktivitet skal du med udgangspunkt i to YouTube-videoer forholde dig til, hvordan videoerne kan anvendes som læremidler og indhold, der understøtter, at eleverne tilegner sig den nødvendige viden - og hvordan de kan didaktiseres, så denne viden bliver brugt som et udgangspunkt for at diskutere pubertetens betydning for identitet og relationer.