Heteronormativitet i skolen

Heteronormativitet kan defineres som forestillingen om, at det mest “normale”, og det man “forventer” vedr. køn og seksualitet, er en romantisk og/eller seksuel relation mellem én maskulin mand og èn feminin kvinde. Forventninger knyttet til heteronormativitet handler om:

  1. Binaritet (der findes to køn, der er hinandens modsætninger)
  2. Heteroseksualitet (man tiltrækkes af personer af det såkaldte modsatte køn)
  3. Monogami (man danner kun par med ét andet menneske ad gangen)
  4. Ciskønnethed (man definerer sig med det køn, man er tildelt ved fødslen)
  5. Kønsroller (man positionerer sig socialt ved at påtage sig en kønsrolle, der passer til ens køn)

(Lodahl, 2018)


I en skoleklasse vil det statistisk set være langt de fleste elever, der kommer til at have heteroseksuel sex. Men statistikken fortæller os også, at der vil være elever, der afviger fra normen i en klasse, fx drenge der tiltrækkes af drenge eller piger, der både tiltrækkes af piger og drenge. Som lærer har man ikke en chance for at vide, hvordan det forholder sig i klassen, fordi mange vil holde deres selvforståelse og seksualitet skjult. Det bliver dog et mindre inkluderende læringsrum, hvis læreren antager, at ingen elever afviger fra normen. Derfor bør man som lærer forsøge at tilrettelægge sin seksualundervisning, så det ikke betyder alverden om man er homo-, bi- eller heteroseksuel. Eller for den sags skyld ciskønnet, transkønnet eller dobbeltkønnet. Gode råd til læreren er derfor altid nøje at overveje hvilke eksempler, undervisningsmaterialer og cases du bringer i spil i undervisningen. Og også at der ikke skal tages særlige hensyn hverken til “det normale” eller “det afvigende”. Et inkluderende undervisningsrum, hvor der åbnes op for en verden, hvor ens seksualitet og krop kan være og se ud på mange forskellige måder. Og også kan ændres gennem livet.