At undervise i samlejet

Måske du kan huske, hvordan din egen lærer stod og vred sig, når han eller hun skulle undervise i emner, der betragtes som intime - og måske du også er optaget af at finde ud af, hvordan du skal undervise i temaerne uden at gå over dine egne og elevernes grænser.

I udskolingen ved vi, at mange unge har set eller jævnligt ser porno. En stor undersøgelse med unge fra Norden fra 2006 viser, at langt de fleste har set porno enten i tv, på nettet eller i pornoblade inden de er fyldt 14 år (https://www.sexlinien.dk/).  Gert Martin Hald, som forsker i pornografi siger til sexlinien, at de unge bl.a. bruger porno til at spejle sig i, fordi de er optaget af, hvad andre synes. Han siger videre, at nogle af de negative konsekvenser ved at se porno og spejle sig i den, er at de unge kan få præstationsangst fx i forhold til kroppen og hvordan man skal se ud. Lige så uheldigt, påpeger Gert Martin Hald , kan ens grænser rykke sig for hvad man går med til, når man har sex med en anden. Beroligende nok er det dog 85 % af de unge der ser porno, der godt ved, at porno ikke giver et realistisk billede af sexlivet. Du kan læse mere om undersøgelsen om unge og porno her: Sexlinien - Unge og porno (artikel).

Selvom de unge godt ved, at der er forskel på porno og seksuel omgang i virkeligheden er deres brug af de digitale medier med til at danne den forforståelse eleverne tager med sig, når de skal danne deres første erfaringer med seksuel udfoldelse og samlejet. Og det betyder at det er vigtigt, at de i undervisningen møder viden om, hvordan samlejet fungerer biologisk.

I Den Danske Ordbog har definitionen på samleje i mange år været, “at et samleje er mellem to mennesker, og at det indebærer indtrængen af penis i skeden (eller anus) og typisk med orgasme eller sædudtømmelse som kulmination”. Denne definition blev ændret i Den Danske Ordbog i november 2020 til “at samleje er seksuelt samvær mellem mennesker, typisk med henblik på gensidig nydelse og tilfredsstillelse”.

Hvorfor er der sket denne ændring? Camille Møhring Reestorff, der er lektor i kultur og medier på Aarhus Universitet udtaler til Femina-dk:

At der skal være penetration, før det er et samleje, betyder jo, at alle de former for sex, hvor det ikke lige er penis, der er i fokus, ikke er rigtig sex. Så det er en meget mere inklusiv beskrivelse”. Hun uddyber i samme artikel: - “At det netop er nu, ordbogen ændres, hænger sammen med, at der er kommet en helt anden opmærksomhed på de udfordringer, der kan være forbundet med både hverdagssexisme og det faktum, at seksuelle relationer kan se meget forskellige ud. Så det giver mening, at det er nu, og i forlængelse af de her debatter, at vi ser på de steder, hvor der i hvert fald er noget konkret, man kan gøre for at håndtere de udfordringer og tale anderledes om sex og seksuelle relationer.” (Reestoff, 2020).

Når man underviser i områder, der går tæt på den private zone kan det være hensigtsmæssigt at være bevidst om de 3 P’er, der ofte bruges når man beskriver relationer i pædagogisk arbejde: professionel, personlig og privat (Møller, 2018). Ofte vil man som lærer tage den professionelle tilgang i undervisningen, hvor man bruger sin ekspertise som lærer i fag og didaktik. Læreres personlige fremtoning og relationer til eleverne trækker man også på, især når man underviser i emner, som kan forekomme tæt på elevernes livsverden. Det er godt at være bevidst om, at man som lærer kan være personlig uden at være privat. I den privat zone findes lærerens eget seksualliv og erfaringer, som ikke bør deles med eleverne. Både af hensyn til læreren selv, men også af hensyn til eleverne. Hvem gider som 7-klasses elev at høre om lærerens seksuelle oplevelser? Det er bare for pinligt!


For mange lærere kan det være svært at undervise i et emne som samleje, fordi det i høj grad er en del af  den private zone. En del elever fortæller, at seksualundervisningen ofte kommer til at handle om de ting, der foregår uden om samlejet. Det kunne fx være emner som: grænser, følelser, kønssygdomme, prævention og kønsorganernes opbygning. Mange lærere opfatter disse emner som lettere at undervise i, men hvis man vælger bevidst eller ubevidst at gå uden om den varme grød, så kan det opfattes som noget tabubelagt og noget “man bare ikke taler om”.

De fleste elever bringer forforståelser omkring samleje og den første gang med ind i undervisningen. Flere elever har måske oplevet at bliver storesøster eller storebror og har haft samtalen med forældrene eller læst en af de mange børnebøger, der er skrevet om emnet.