Umbrellasagen - billeddeling uden samtykke

  • Genlæs kapitel 2.3 og 2.4 i LIKE

I takt med de unges brug af de sociale medier, er der opstået nye udfordringer: For hvad sker der når en elev tager et billede af sig selv, og dette bliver delt mellem klassekammerater eller i grupper på de sociale medier - altså når der er tale om et billede, der bliver delt uden samtykke?

Billeddeling uden samtykke dækker over de mange forskellige situationer, hvor en eller flere personer får delt et billede eller video uden samtykke. I medierne fremstilles det ofte som om det altid er mænd/drenge der deler billeder af kvinder/piger. Virkeligheden er, at både drenge og piger kan krænke eller blive krænket ved deling af billedmateriale, ligesom billeddeling uden samtykke forekommer uanset seksuelle orienteringer og kønsidentiteter. I undervisningen er det væsentligt at skelne tydeligt mellem unges frivillige og ufrivillige billeddelinger, så det ikke kommer til at handle om helt at undgå eller mistænkeliggøre alt billeddeling. Helle Rabøl Hansen, der er jurist og forsker ved Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet udtaler:

Blandt gymnasieelever, som er seksuelt aktive, er deling af nøgenbilleder helt almindeligt. De sender billeder til kærester, men også til mere løse forhold og venner og veninder. For dem er et billede ligesom et kærestebrev. Send lige et billede skat, så jeg har noget at drømme om, kan én sige til en anden. Det skaber et bånd mellem de unge, og et billede kan være en bekræftelse på, at vi kan lide hinanden.
(Sex og Samfund, 2018)

Det samme gør sig gældende for de ældste grundskoleelever. Men vi ved også, at nøgenbilleder kan misbruges og deles. Medierne har fortalt om bl.a. Viborg-mappen, hvor billeder af nøgne/letpåklædte piger helt ned til 13-års alderen blev samlet og delt blandt drenge. Deling af videoer med seksuelt indhold forekommer også og den største sag til dato har været den såkaldte Umbrellasag.

Umbrellasagen - kort fortalt

Umbrellasagen tager sin begyndelse i marts 2015, hvor en 15-årig pige og en 15-årig dreng har sex, mens de bliver optaget af drengens venner. Denne video bliver uploadet på nettet en uge senere. I september modtager Nordsjællands Politi en anmeldelse i sagen fra en kommune nord for København, som er bekymret for, at videoen indeholder børneporno. I marts 2016 følger sigelser af to teenagedrenge, som begge modtager en bøde på 2000 kr. for at have delt børneporno. I sommeren 2016 tager sagen for alvor fart, da bistandsadvokaten for pigen i videoen gør Nordsjællands Politi klart, at videoerne ligger i en lukket gruppe på Facebook.

Videoerne når at blive delt med mere end 4700 mennesker på Facebook og Messenger og i januar 2018 oplyser politiet, at mindst 1000 unge sigtes for deling eller efterspørgsler på materialet. I løbet af 2018 køres ni prøvesager, som falder forskelligt ud. En enkelt sigtet bliver frikendt - de resterende otte ankes til Landsretten. I januar 2019 bliver den første dom i Umbrella-sagen stadfæstet i Højesteret. Dommen blev 40 dages betinget fængsel samt en bøde. De resterende sager skal efterfølgende for retten. I marts 2019 oplyser politiet at yderligere 148 personer er blevet sigtet i Umbrellasagen - 50 af de nye sigtede har delt videoerne trods politiets advarsler.

Umbrellasagen er desværre blot en af flere som alle vedrører deling af intime eller grænseoverskridende billeder på nettet. Delinger, som både har store konsekvenser for ofrene, men bestemt også for de sigtede drenge og piger, der har vist sig i flere tilfælde at være uforstående og uvidende over for sagens alvor - i hvert fald i nuet, hvor de vælger at dele billedet eller videoen. Mange unge kender nemlig ikke konsekvensen af deres handlinger.