Tristram Hooley: Udvidede horisonter og muligheder

Tristram Hooley, som er professor i karrierevejledning, argumenterer for, at læreres arbejde med Uddannelse & Job skal forstås som indlejret i en politisk og økonomisk kontekst. Dette forstået på den måde, at lærere og andre professionelle kan arbejde på måder som bidrager til, at eleverne udvider deres horisont og deres verdensbillede og får udfordret deres opfattelse af, hvad der er muligt/umuligt.

Hooley præsenterer fem læringsområder og tilknyttede spørgsmål som en ramme for Uddannelse & Job (Hvis du hellere vil læse, kan du også hente præsentationen som pdf her):

Læringsområder og spørgsmål (Hooley, 2015, s. 15) – vores oversættelse

Hooleys læringsområder og spørgsmål skærper lærerens opmærksomhed på et bredt formål med Uddannelse & Job.