Inspirationskatalog: Spørgsmål mhp. erfaringsdannelse og refleksion over uddannelse, arbejde, sig selv, forskellige værdier og interesser mv.

Når elever har været på besøg på en virksomhed eller på en uddannelse stiller forældre, lærere og andre ofte spørgsmål som

  • Kunne det være noget for dig at gå på denne uddannelse/have dette job?
  • Fandt du så ud af om det kunne være noget for dig?

Hvis eleven overvejende mødes af sådanne spørgsmål kan det skygge for elevens oplevelse af, at besøgene handler om at få udvidet sin horisont omkring uddannelse og arbejde.

Men hvad kan man så spørge om i stedet?


En gruppe lærere, vejledere og forskere har arbejdet sammen om at udvikle eksempler på spørgsmål, som kan understøtte elevernes refleksion omkring uddannelse og arbejde. Spørgsmålene kan også inspirere læreren i arbejdet med at rammesætte Uddannelse & Job aktiviteter med fokus på nysgerrighed og læring om uddannelse, arbejde og en selv frem for overvejende et uddannelsesvalg-perspektiv.

Spørgsmålene er samlet i et inspirationskatalog 'På vej mod karrierekompetence (pdf)'.


Hvilke spørgsmål stiller du dine elever?
Inspirationskataloget er delt op, så der i første del præsenteres eksempler på spørgsmål. I anden del præsenteres det teoretiske grundlag.

Du skal nu orientere dig i de spørgsmål, som præsenteres i hæftet og reflektere over dem.

  • Kig på side 7-13, hvor spørgsmål med fokus på karrierelæring er præsenteret
  • Vælg fem spørgsmål ud som du synes er gode ift. at understøtte eleverne nysgerrighed, udvidede horisont og refleksion omkring uddannelse, arbejde, interesserer, værdier mv.
  • Notér disse i din refleksionslog
  • Skriv fem stikord om hvorfor du valgte netop disse spørgsmål.

Vil du se eksempler på spørgsmål, som Rune og Randi vil fremhæve, så klik her.