Læringsaktivitet 9: Normer om uddannelse og job - fortsat

Det der siges i hverdagens undervisning kan få betydning for elevernes oplevelse af, hvilke veje der opfattes som værdsatte, forventelige og mulige.

Lyt til denne video, der giver et eksempel på, hvordan det der siges i hverdagens undervisning, kan få betydning for, hvilke uddannelsesveje som eleverne oplever som værdsatte og forventelige.

Video: Det her er vigtigt når I kommer på gymnasiet

Det, der præsenteres i videoen, er et eksempel på, at et Uddannelse & Job-perspektiv finder plads i undervisningen – måske uden at læreren er opmærksom på det eller reflekterer over betydningen heraf.


Du har nu læst om normer og normkritisk pædagogik og set en video.

Vend tilbage til de fire normer du har identificeret hos dig selv omkring uddannelse og job i Læringsaktivitet 7.

Reflektér over følgende to spørgsmål:

  • Hvordan kommer dine normer omkring uddannelse og arbejde, værdier og måder at leve på til udtryk i dit arbejde i skolen? Hvordan får normerne betydning for dit arbejde i skolen? Skriv nogle stikord i din refleksionslog.
  • Overvej for hver af de to normer, du ikke er så stolt af, hvad du konkret kan gøre for at ændre normen og den måde den kommer til udtryk i dit arbejde i skolen. Notér dine refleksioner i din refleksionslog.