Læringsaktivitet 1: Faghæftets beskrivelse af undervisningen i familiekundskab - fire dogmer

  1. Læs:  Roien et al, 2018: Seksualitet, skole og samfund. Kritiske perspektiver på seksualundervisning, kap. 4 “Fælles Mål for seksualundervisning - rammer, udfordringer og handlemuligheder”, Hans Reitzels Forlag

  2. Find faghæfte for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab frem. Du kan finde faghæftet her: Faghæfte - Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (pdf)

  3. Skriv “familie” i søgefeltet (ctrl + F). Nu vil familie blive markeret i hele dokumentet.

  4. Orientér dig i faghæftet ift. temaet familie. Du kan evt. overveje:
    1. Hvilke mål er du forpligtet på ift. de forskellige trinforløb - og hvilke mål er blot vejledende?
    2. Hvilke hensigter kan der ligge bag trinmålene på de forskellige trinforløb? Se eks. s. 25 “Familieliv” eller under afsnittet “Elevers alsidige udvikling” s. 37.

  5. Opsummer dine overvejelser i fire principper, du synes er centrale, når du skal undervise i emnet familie. Et princip kan evt. være “Det er vigtigt, at eleverne møder mange måder at være familie på i undervisningen”. Dine principper skal begrundes i det kapitel, du har læst i bogen. Husk at skrive henvisning på dine begrundelser.

  6. Noter dine principper og begrundelser herfor i din refleksionslog.